(VTC14) – Còn tại TP Hải Phòng, mặc dù bão số 1 không đổ bộ trực tiếp nhưng cũng gây ít nhiều ảnh hưởng. Đến thời điểm này, thời tiết đang có nhiều chuyển biến. Nhóm phóng viên Hoàng Nam – Văn Huy đang có mặt tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng để chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất.

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/