QUA khẳng định này của ông lê minh trí thì chúng ta thấy rằng 17 vị thẩm phán áo thụng đã công khai chống lại chỉ đạo của người đứng đầu nhà nước và đảng. hậu quả của hành vi này có lẽ giờ đây chưa tháy rõ, như người ta hay nói “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một vị viện trưởng viện kiểm sát lại mạnh mẽ chống lại chánh án của tòa tối cao và cũng là một vị ủy viên trung ương lại nã pháo vào ủy viên bộ chính trị như trương hòa bình.
nhưng có đọc qua lời của ông trí thì mới hiểu vì sao ông lại mạnh dạn như thế.

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/