Bà con Cảnh Giác bạn bè lâu năm gặp lại mời đi uống cà phê . Rồi nói mượn xe đi ra rước bạn. Không cho mượn nha. Cho rồi mất bạn . Mất xe đó và còn đặc điều.đặc chuyện. Nói lung tung .cảnh giác không cho bạn bè mượn xe mượn tiền là không mất bạn

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/