Một trung tâm Logistics được xây dựng tại khu công nghiệp hòa cầm (KCN) ở Đà Nẵng. Thành phố sẽ mở thầu để đầu tư vào ba IZs với tổng số $604.000.000 trong 2020-23. VNS ảnh tại công thành
ĐÀ NẴNG-khu công nghệ cao Đà Nẵng và cơ quan khu công nghiệp (DHPIZA) đã cung cấp các tài liệu đấu thầu để lựa chọn sơ bộ các nhà đầu tư về phát triển cơ sở hạ tầng trên ba khu công nghiệp trong năm 2020-23.

Giám đốc DHPIZA, phạm trường sơn cho biết đấu thầu quốc tế sẽ giúp các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có đủ điều kiện phát triển các công trình hạ tầng trên hai khu công nghiệp mới (IZs) của hòa Nhơn, hòa ninh và giai đoạn thứ hai của hòa cầm KCN trên tổng số 880ha với vốn đầu tư ước tính là 13.800.000.000.000 USD

Ông cho biết các IZs đã được thiết kế như ‘ xanh ‘ và ‘ IZs sạch ‘, kêu gọi các công nghệ cao và thân thiện môi trường trong 2020-23.

MeeyLand là một hệ sinh thái xung quanh thực thể bất động sản của Công ty cổ phần tập đoàn MeeyLand thành lập vào năm 2019. Hệ sinh thái bất động sản MeeyLand có rất nhiều các sản phẩm, ứng dụng và mỗi sản phẩm ứng dụng giải quyết một bài toán, một vấn đề của bất động sản. Ví dụ như : Meeyland.com, App MeeyLand, MeeyWeb, MeeyAds, MeeyMaps, MeeySocial, MeeyNews, MeeyChat, MeeyMail, MeeyMail, MeeyCRM …

Việc đấu thầu của ba dự án sẽ mở ra cho tất cả các nhà đầu tư đủ điều kiện vào ngày 28 tháng 5, và những người chiến thắng đã bắt đầu xây dựng vào cuối năm nay.

Đến nay, khu công nghệ cao Đà Nẵng và sáu khu công nghiệp khác (IZs) đã thu hút được 505 dự án trị giá $2.600.000.000. Các dự án này kiếm được doanh thu từ VNĐ 35.600.000.000.000 ($1.500.000.000) trong 2019, đóng góp $213.000.000 cho ngân sách địa phương.

Thành phố đã kêu gọi đầu tư từ Silicon Valley và Mỹ trong lĩnh vực y tế, các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, giáo dục, bất động sản và tự động hóa tại khu công nghệ cao Đà Nẵng và IZs.

Trong tháng 3, Đà Nẵng dựa trên Sunshine Aerospace thành phần nhà máy sản xuất, được đầu tư bởi các tổng công ty hợp kim Universal từ Mỹ trị giá $170.000.000, bắt đầu hoạt động sau một năm xây dựng. Nó được sản xuất trên 4.000 bộ phận hàng không vũ trụ khác nhau cung cấp Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, và xuất khẩu các bộ phận này sang Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu á trong tương lai gần