Chiều 23/10, sau khi nghị quyết bầu Chủ tịch nước được thông qua, Chủ tịch nước tiến hành nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và quốc dân theo quy định của Hiến pháp 2013.

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/