VTC1 | Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá những thành quả của đất nước trong giai đoạn mới đồng thời nhấn mạnh công tác lựa chọn cán bộ cho nhiệm kỳ 13 của Đảng tới đây.

——————————
? Tải VTC Now trên iOS:
? Tải VTC Now trên Android:
? Đăng ký YouTube VTC Now:

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/