Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế TNCN của cá nhân cư trú đối với thu nhập từ kinh doanh:
+Phương pháp khoán
+Phương pháp tính thuế theo từng lần phát sinh
+Phương pháp tính thuế đối với cho thuê tài sản
+Phương pháp tính thuế đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp
Các video có liên quan:
Phần 1:
Phần 3:
Phần 4:
Phần 5:
Phần 6:
Phần 7:

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/