Bằng cách sử dụng phần mềm để gán địa chỉ của camera vào máy tính để sử dụng làm webcam.
Đường dẫn tải phần mềm:
LUỒNG RTSP CỦA CAMERA EZVIZ HOẶC CAMERA HIKVISION
1: CAM WIFI EZVIZ
rtsp://admin:PassWord Camera wifi@192.168.1.57:554/Streaming/Channels/101

VD: rtsp://admin:BAMSBB@192.168.1.57:554/Streaming/Channels/101

2: ĐẦU GHI HIKVISION
Cam1: p://admin:password đầu ghi@192.168.1.234:554/Streaming/Channels/101
Cam2: rtsp://admin:password đầu ghi@192.168.1.234:554/Streaming/Channels/201
Cam3: rtsp://admin:password đầu ghi@192.168.1.234:554/Streaming/Channels/301
Cam4: rtsp://admin:password đầu ghi@192.168.1.234:554/Streaming/Channels/401

VD: Cam6: rtsp://admin:15543257@MJ@192.168.1.234:554/Streaming/Channels/301
TÌM LUỒN RTSP:

Linh mua sản phẩm:

============================================================
CÔNG TY TNHH HANOITECH
– Website:
– Facebook:
– Email: binhdt@hanoitech.vn
– ĐT: 0915085069

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/cong-nghe/