BGM: Nổi gió lên – Ngô Thanh Phong

Nguồn: 何书烟 / bilibili.com

Claim: Sản phẩm không thuộc sở hữu của người up, nếu muốn re-up vui lòng liên hệ với tác giả nguồn hoặc ghi rõ nguồn khi re-up.The product is not owned by the ups, if you want to re-up, please contact the source author or specify the source when re-up.#sonyejin

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/