VTC Now | Năm 2006, khi triển khai phương án hợp tác kinh doanh hơn 7.300m2 đất quốc phòng, ông Hiến cùng các bị cáo khác đã thực hiện sai quy định trong quá trình chuyển đổi thành đất làm kinh tế.

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/