••• 𝚑𝚒 •••

—————————————-

𝙵𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠 𝚖𝚎 𝚘𝚗 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝚊𝚗𝚍 𝐓𝐰𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫:
📷:

🐦: 𝙘𝙤𝙬𝙮𝙚𝙟𝙞𝙣 🐄 (@bibimbapbapp):

—————————————-
𝐕𝐨𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐨𝐧 𝐘𝐞 𝐉𝐢𝐧 𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐞𝐤𝐬𝐚𝐧𝐠
How to vote:
1) Install tiktok
2) Follow Baeksang Arts awars official
3) Click link on their bio
4) ~ Vote ~

—————————————-

bgm: 샛별 Daystar

#손예진 #sonyejin

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/