n.h.u.n.g.n.g.a.y.k.h.o.n.g.q.u.e.n.t.a.p.4.1/share about life
khi biết người mình yêu hôm đi dạy đêm về gặp vấn đề và có người đàn ông khác đưa về anh ghen và tức giận ra mặt làm người yêu của anh cũng không biết phải làm sao và nói gì

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/