n.h.u.n.g.n.g.a.y.k.h.o.n.g.q.u.e.n.t.a.p.3.9/share about life
khi cô bị ngã xe cô đã được một người bạn quan tâm chăm sóc vết thương cho cô và đưa cô về, cũng may là cô ngã nhưng vết thương không nặng lắm nên cũng không ai ngai khi người yêu biết cũng đã an ủi và quan tâm nói cô chăm sóc bản thân

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/