ICTnews – Phát WiFi bằng laptop cho các smartphone xung quanh là một thao tác hoàn toàn khả thi dù chiếc laptop của bạn chạy Win 8 hay Win 7…
+ Tham khảo thêm:
Những câu lệnh trong phát Wi-Fi:
+ Tạo Hosted Network
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=WiFi-ICTnews key=123456789
(trong đó WiFi-ICTnews là tên mạng, 123456789 là mật khẩu truy cập mạng)
+ Phát Wi-Fi
netsh wlan start hostednetwork
+ Kiểm tra Wi-Fi
netsh wlan show hostednetwork
+ Tắt Wi-Fi
netsh wlan stop hostednetwork
+ Hủy Hosted Network
netsh wlan set hostednetwork mode=disallow ssid=WiFi-ICTnews key=123456789


Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/cong-nghe/