sup.

Specs:
GPU: GTX 1050 2GB DDR5
CPU: Intel i5 3rd Gen.
RAM: 8 GB DDR3
Mic: Blue Snowball

? Music:
Copyright Chillhop Music –

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/