🌻Chúc mừng sinh nhật Bác- vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam!
🌻 Hoà chung với không khí toàn Đảng toàn dân nô nức cùng hướng về ngày kỉ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890- 2/9/1969) . Đội sinh viên tình nguyện Học viện quản lý giáo dục đời đời ghi nhớ công ơn vĩ đại của Bác😍

❤️ Bác sẽ luôn sống mãi trong tim chúng con ❤️

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/