VTC Now | Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra những yêu cầu đối với việc lựa chọn Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIII tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12. Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những người thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ.

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/