Chương trình “Điểm Báo Úc Châu” do Đài truyền hình Vietface TV Australia thực hiện, được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên Đài Vietface TV Australia.

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/