துருக்கியில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் பரவத்தொடங்கிய வேகத்திலேயே தற்போது தணிந்து வருவதை அதன் பரிசோதனைத் தரவுகள் உணர்த்துகின்றன. அங்குள்ள நிலையை நேரில் பார்வையிட்டது பிபிசி.

Subscribe our channel –
Visit our site –
Facebook –
Twitter –

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/