Đời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bài hát Đôi dép Bác Hồ_ Nhạc : Văn An, thơ: Ta Hữu Yên
Link nhạc
Bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người_ sáng tác : Trần Kiết Tượng.
Link nhạc :

#sinhnhatbac, #chutichhochiminh, #trangnhung, #trongtan
Kênh Youtube :

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/