Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi muốn giới thiệu làm thế nào để thêm Shutdown và Restart lệnh trên menu chuột phải để giúp bạn tắt hoặc khởi động máy tính của bạn nhanh hơn ..
Code R_Click_Menu.reg (below)
————————————-

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOTDesktopBackgroundShellRestart Computer]
“icon”=”shell32.dll,-221”
“Position”=”Bottom”

[HKEY_CLASSES_ROOTDesktopBackgroundShellShutdown Computer]
“icon”=”shell32.dll,-329”
“Position”=”Bottom”

[HKEY_CLASSES_ROOTDesktopBackgroundShellRestart Computercommand]
@=”shutdown.exe -r -t 00 -f”

[HKEY_CLASSES_ROOTDesktopBackgroundShellShutdown Computercommand]
@=”shutdown.exe -s -t 00 -f”

…………………..

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/cong-nghe/