Bảo Long – Con trai Vua Bảo Đại | Cuộc đời nổi trôi, bi thương của thái tử triều Nguyễn ở nơi đất khách
Dù vua Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị từ năm 1945, nhưng cho đến giữa thập niên 1950, mong muốn và tính toán cho việc đưa Bảo Long lên ngôi chấp chính vẫn còn âm ỉ.

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/tin-hot/