Công việc của kiểm soát viên không lưu là gì? Đó có phải là một công việc căng thẳng không? Một nhân viên kiểm soát không lưu không phải là người ở trên mặt đất đứng trước máy bay và vẫy tay! Họ là người dẫn đường cho máy bay. Những chuyên gia này hỗ trợ phi công trong việc dừng, quay đầu và tắt động cơ. Kiểm soát viên không lưu chịu trách nhiệm cho việc máy bay bay an toàn trên không – và nghề này chắc chắn có một số bí mật thú vị.
Ví dụ, họ không chỉ nói tiếng Anh, là ngôn ngữ của bầu trời mà còn cả tiếng Anh hàng không! Nó bao gồm khoảng 300 từ và là sự kết hợp giữa tiếng Anh quen thuộc và thuật ngữ chuyên ngành. Ngôn ngữ này được phát minh để ngăn kiểm soát viên không lưu và phi công nghe lầm lẫn nhau. Trong công việc của họ, việc hiểu lầm một thông tin dù nhỏ đến đâu cũng có thể dẫn đến hậu quả tai hại.

#hàngkhông #máybay #soisáng

Âm nhạc của Epidemic Sound
Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

5 PHÚT THỦ CÔNG

123GO!

CHUYỆN KỂ CÓ THẬT

Nguồn: https://mindunwind.org

Xem thêm bài viết khác: https://mindunwind.org/cong-nghe/